info en contact

 

Brugse Klokkenspel Vereniging vzw
Willemijnendreef 32
8000 Brugge
Wordt lid van
de Brugse Klokkenspelvereniging!

 

lid: 40 €
steunend lid: vanaf 50 €

stort op 280-0478795-40
van de Brugse Klokkenspelvereniging

bkv@carillon-brugge.be
leden ontvangen het driemaandelijks
tijdschrift De Triomfclocke en
kunnen gratis onze concerten bijwonen