BKV

"De vzw Brugse Klokkenspelvereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de beiaard en de beiaardcultuur in de breedste zin van zijn betekenis (art. 3 van de statuten).

De vereniging nodigt o.m. gastbeiaardiers uit om te concerteren op de Brugse beiaard, organiseert "Beiaard Plus" concerten (beiaard in combinatie met andere instrumenten). Sinds kort is er een jaarlijkse champagne actie die de kas meer middelen kan bezorgen om haar activiteiten uit te breiden. De vzw wordt gesteund door de Stad Brugge.

De leden ontvangen een digitale Nieuwsbrief.

 

Historiek van de Brugse Klokkenspelvereniging
 
1922 – 1939: HET BEGIN

10/10/1921 rondschrijven van de vereniging “Onze Beiaarden”
Start van de heropleving van de beiaardcultuur in Vlaanderen.
In Brugge vertaalde zich dit in de oprichting van een comité: “Brugge – Beiaard propaganda comité”.

28/02/1922 stichtingsvergadering.
16/03/1923 Definitieve standregels en officiële benaming “Brugse Klokkenspelvereniging
12/06/2003 316 leden
31/12/1923 340 leden
De “Brugse Klokkenspelvereniging” blijft aangesloten bij de algemene vereniging “ Onze Beiaarden”.
Tijdens W.O. II: alle activiteiten vallen stil.
Secretaris Charles Pintelon tracht na WO II de vereniging terug op te starten, echter zonder resultaat.

 

1981 – 1987: HET COMITE VOOR INITIATIEF

1981 Het Comité voor Initiatief neemt de touwtjes in handen.

Inrichten van een Beiaardfestival ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van het Comité voor Initiatief.

1984 Internationale tentoonstelling “Belfort en Beiaard” in het Provinciaal Hof.
Publicatie van het boek “Belfort en Beiaard” en organisatie huldeconcert voor
afscheidnemende stadsbeiaardier Eugene Uten.

1987 Schenking van een nieuw gestandaardiseerd beiaardklavier.
Organisatie Dumeryjaar (1715 – 1787)

 
1987 - …… : DE HERSTART

14/01/1987 Eerste bijeenkomst van het oprichtingscomité om de herstart van de BKV te bespreken.
02/03/1987 Persconferentie in de “Saaihalle”
26/03/1987 Stichtingsvergadering in de Gotische zaal van het Stadhuis

Bestuur: Robert Dooms, voorzitter – Martin Formesyn, ondervoorzitter –
Jacques De Blauwe, penningmeester – Hugo Stevens, erevoorzitter –
Aimé Lombaert, stadsbeiaardier – Eugeen Uten, erestadsbeiaardier –
Herlinde Uten – Monica Vanrysselberghe – Stefan Vandenberghe, leden.

1987: 120 leden
De eerste twee edities van het tijdschrift de “Triomfclocke”.
Start organisatie gastconcerten met nationale en internationale beiaardiers.
Medewerking tentoonstelling 10 jaar burgemeester Frank Van Acker.
Opendeurdag in het Belfort.
Dumery viering met voordracht door de heer A. Lehr (Nl).
Compositiewedstrijd “In honorem G. Dumery”.

1988 Organiseren van 4 speciale ‘duplex' concerten (beiaard + andere vormen van kunst,
zoals ballet, voordracht, muziekensembles, mime);
Opvoeren van het aantal gastconcerten tot 9 per zomerseizoen;
De “Triomfclocke” wordt een driemaandelijks ledentijdschrift.

03/09/1994 Initiatiefnemer oprichting en stichtingsvergadering van ‘Eurocarillon' in het Belfort Brugge,
met beiaardiers uit Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Birmingham, Brugge, Cobh, Lissabon, Lyon, Praag.

2009 Ontwerpen van een vernieuwde huisstijl en opstarten van een meertalige website,
start initiatie beiaard voor de leerlingen van het stedelijk Conservatorium Brugge.

2018 Eervol onstlag van voorzitter Robert Dooms en ondervoorzitter Martin Formesyn.

Bestuur: René Keerman, voorzitter, Paul De Gryze, secretaris Paul Vanden Abeele, Dirk Vandamme, bestuurders
Adviseurs: Frank Deleu, ere-stadsbeiaardier; Wim Berteloot, stadsbeiaardier; Patrick Van Hauwaert, Brugge

2021 nieuw logo