NIEUWE CD !!!


BRUGGE BEIAARD CD

BRUGES CARILLON CD

te bestellen bij Cultuurcentrum Brugge

Bart.Vanduyver@brugge.be

 

 

 

EXTRA

2012 was de doorbraak van een nieuwe mogelijkheid voor de promotie van de Brugse beiaard:

Het "Studium"klavier (Clock-O-Matic) maakt het mogelijk het beiaardklavier op een podium te plaatsen.

Het klavier wordt bespeeld zoals bij een echte beiaard en u hoort de Brugse klokkenklanken !

Hieronder foto's van enkele concerten met het "Studium"klavier.

 
Scola Gregoriana Brugensis

Belgian Brass Doornik

Belgian Brass Brugge

Keulen

Zjamoel