DE VOETKLOK: het Dumery monument te Brugge
Joris Dumery (1715-1787), die de
klokken van de Brugse beiaard goot,
had zijn gieterij langs de vestingen in
West-Brugge. De voetklok en de
klokkenstoel (copie van deze in de
Halletoren) is opgericht in
de Bouveriestraat als
Dumery-Memoriaal.
De vroegere Brandklok van de Halletoren (Dumery, 1742) werd in 1987 opgehangen
in een nieuwe klokkenstoel aan het Dumeryplein (halfweg de Boeveriestraat).
Sindsdien wordt deze klok regelmatig volgens de oude traditie geluid met de voet .
Wanneer? zie de concertkalender.
Info geleid bezoek aan West-Brugge met een demonstratie:
via mail of tel. +32 (0)477 27 25 72
met steun van de Westvlaamse Gidsenkring,
het Brugse Vrije,
Handelsgebuurtekring Smedenstraat 't Zand
en De Brugse Klokkenspelvereniging