terug naar start

een verdwenen beiaard in Brugge

 

een erfgoedschat aan beiaardcultuur in de beiaardtoren van de Abdij Ten Duinen (nu Grootseminarie)
waar, van de oorspronkelijke beiaard minstens nog één klok bewaard is ...

wanneer wordt deze beiaard in ere hersteld ???


1628
bouw van de abdij

1637
klokkentoren voltooid; Abt Bernardus Campmans bestelt
een beiaard bij Joachim Blampain (Douai): 26 klokken

1674
Pieter Hemony (Amsterdam) biedt een voorraadbeiaard
aan van 32 klokken (wordt echter aangekocht door Oostende)
de beiaard van Blampain verdwijnt grotendeels tijdens de
Frane Revolutie

1834
Jacobus Dumery vervangt en vult aan tot 22 klokken:
"le carillon le plus discordant qui ait jamais affligé les oreilles
humaines" (J. Gaillard, Ephémérides Brugeoises, 1847)

1917
klokken opgeëist door de bezetter

1929
Slegers-Causard (Tellin) levert 28 klokken,1.835 kgr.

1966
Petit & Fritsen levert 15 klokjes (632,5 kgr.)

Abdij Ten Duinen Brugge

beiaardtoren Abdij Ten Duinen (nu Grootseminarie)

Ten Duinen Beiaardkamer

klavierkamer met torenuurwerk, speeltrommel en beiaardklavier

Ten Duinen trommel 1637

de speeltrommel


Ten Duinen beiaardtrommel

de speeltrommel: 120 maten; 46 hamers

Ten Duinen beiaardtrommel

J(oachim) B(lampain) 1638
met zijn medaillon

Ten Duinen beiaardtrommel

de lichters van de trommel


Ten Duinen beiaardklavier

het klavier van Sleghers-Causard (1929)

van de eerste beiaard van de abdij Ten Duinen(1637)
bleef minstens één klok bewaard. Die hangt nu in de
kerk van Lapscheure.

Deze klok werd door Nicolaas De Roovere, laatst levend
monnik van de abdij Ten Duinen, aan de kerk
van Lapscheure geschonken.

Lapscheure

DVNANSIS 1637 AD HONOREM DEI OPT MAX ET S
ROBERTI R[everendus]. D[ominus]. D[ominus].
B[e]r[nardus] CAMPMANS ABBAS
Lapscheure

Wapen Abt Campmans

wapen van Abt Bernardus Campmans met zijn spreuk
DEODVCE

wapen Duinenabdij

wapen van de Abdij Ten Duinen

   top


terug naar start